Vraag en antwoord

Algemeen

 • Waar moet een Vereniging van Eigenaars zich voor verzekeren?

  De Vereniging van Eigenaars is verplicht een opstal- en WA verzekering (aansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten.

 • Wat valt er allemaal onder de opstalverzekering (wettelijk verplicht)?

  De Vereniging van Eigenaars sluit een opstalverzekering af voor het gehele gebouw. De opstalverzekering dekt onder andere de schade die door brand, storm of inbraak ontstaat aan het gebouw. Voor sommige zaken in uw eigen appartement, zoals een dure keuken of badkamer, kunt u zelf een extra verzekering afsluiten.

 • Wat wordt er verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering (wettelijk verplicht)?

  Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van uw Vereniging van Eigenaars voor schade aan zaken van derden en letselschade.

 • Waar kan een Vereniging van Eigenaars zich nog meer voor verzekeren?

  Daarnaast kan de Vereniging van Eigenaars besluiten om optioneel een glasverzekering, een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering en een ongevallenverzekering af te sluiten.

 • Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (optioneel)?

  Als bestuurslid van een Vereniging van Eigenaars kunt u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Dit kan wanneer er sprake is van slecht beleid of onbehoorlijk bestuur. Door recente wetswijzigingen en jurisprudentie is de kans steeds vaker aanwezig dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het bestuur. Dit betekent ook dat het privévermogen van bestuurders kan worden aangesproken. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn de financiële gevolgen te overzien wanneer de bestuurders aansprakelijk worden gesteld bij onvoorziene gebeurtenissen.

 • Wat wordt er verzekerd met de rechtsbijstandverzekering (optioneel)?

  Het behartigen van VvE belangen is niet zonder risico’s. Uw Vereniging van Eigenaars kan bijvoorbeeld in conflict komen met derden of er kan een conflict zijn tussen leden onderling. Soms met juridische consequenties. De kosten van een advocaat kunnen hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u een beroep doen op vakkundige juristen.