Klachtenprocedure

PandGarant streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Helaas gaat er soms wel iets mis of lopen zaken niet zoals u dat had verwacht. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of u wordt niet correct behandeld door een van onze medewerkers.

Graag horen wij van u vroegtijdig wat u vindt dat PandGarant niet goed doet. Dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van onze dienstverlening.

Hoe meld ik een klacht?

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van PandGarant Verzekeringen, dan kunt u een klacht indienen via verzekeringen@pandgarant.nl of PandGarant Verzekeringen, t.a.v. de heer S. Tel, Postbus 229, 9700 AE te Groningen.

Welke klachten neemt PandGarant niet in behandeling?

  • Anonieme klachten.
  • Klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter.
  • Klachten die PandGarant al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of een advocaat.
  • Klachten over zaken die buiten de uitvoering van de dienstverlening vallen.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een reactie met:

  • de oplossing;
  • of: een inschatting van de periode om tot een oplossing te komen;
  • of: de status “niet in behandeling genomen”.

Indien de klacht niet (effectief) in de minne kan worden opgelost zal PandGarant u doorverwijzen. U kunt dan terecht bij het onafhankelijke klachteninstituut KIFID.